top of page

OBJEDNAJTE SA ONLINE

Pred každou návštevou ambulancie je potrebné objednať sa na presný čas prostredníctvom Objednávacieho formulára. Objednávací formulár slúži výlučne pre registrovaných pacientov.

 

V prípade, ak má Vaše dieťa náhle závažné akútne zdravotné ťažkosti (napr.: sťažené dýchanie/ dusenie, porucha vedomia a zmena správania, apatia, febrilné kŕče – prosím,  riaďte sa Manuálom na určenie závažnosti zdravotného stavu dieťaťa) a nedá sa v príslušný deň už objednať cez Objednávací formulár, kontaktujte neodkladne našu ambulanciu telefonicky, mailom alebo osobne!

Na poradne, preventívne prehliadky a očkovania Vás pozývame.

V prípade COVID 19 pozitívneho dieťaťa sa neobjednávajte cez formulár, ale kontaktujte nás mailom.

Mailová komunikácia slúži výhradne na zmeny termínov poradne/prevencie, objednanie sa na nepovinné očkovanie, potvrdenia, predpisy liekov, zasielanie lekárskych správ z odborných vyšetrení a pre COVID 19 pozitívnych pacientov.

  • Rezerváciu termínov prijímame len od registrovaných pacientov.

manualy online booking
kontakt book online
bottom of page